Privacyverklaring: 

Bij het verlenen van diensten worden persoonsgegevens verwerkt. Om u te informeren hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, is deze privacyverklaring opgesteld. HMA Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De handelswijze van HMA Coaching is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). HMA Coaching, gevestigd aan Wollegras 48, 2498AX, Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

HMA Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens van opdrachtgever t.b.v. rapportage en facturering

- Verslagen/opdrachten die t.b.v. begeleidingstrajecten gemaakt worden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via helen.mijnarends@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

HMA Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Uitvoeren van dienstverlening op het gebied van ervaringsdeskundige begeleidingstrajecten naar werk, coaching bij gezondheidsklachten, loopbaanadvies en trainingen ervaringsdeskundigheid
  • Het onderhouden van contact
  • Een goede en efficiënte dienstverlening
  • Het verrichten van administratieve handelingen
  • Facturering / nakoming van wettelijke verplichtingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HMA Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

HMA Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en/of de opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Elke schriftelijke rapportage naar een opdrachtgever wordt voorafgaand aan verzending naar de opdrachtgever aan u voorgelegd. Nadat u een akkoord geeft, wordt de informatie verstuurd.

HMA Coaching kan gebruik maken van diensten van derden, zoals leveranciers van onze website/systemen /psychologische testbureaus en een verwerker van de financiële administratie. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor beschreven doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

HMA Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HMA Coaching. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar helen.mijnarends@gmail.com.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral weten. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HMA Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u vragen hebben, bezwaar willen maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, of een klacht over de dienstverlening willen indienen dan kunt u contact opnemen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met

HMA Coaching
Wollegras 48,
2498 AX, Den Haag.
06-23202370
helen.mijnarends@gmail.com