Sterk In Zelfmanagement

Gezondheid heb je niet volledig zelf in de hand maar door het toepassen van zelfmanagement heb je zelf meer invloed over hoe je met je gezondheid omgaat en neem je meer het heft in eigen handen, zowel in privésituaties als op het werk. Zelfmanagement betekent ‘een eigen koers varen en weten te realiseren, rekening houdend met de eigen sterke en zwakke kanten, interesses en waarden’.

De training zelfmanagement helpt u om dit ook in de praktijk toe te passen. Dit programma bied ik zowel individueel als groepsgewijs aan. De onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.

  • Kwaliteiten en competenties
  • Timemanagement en stress
  • Gezonde levensstijl: voeding en beweging
  • Positief denken
  • Assertiviteit en communicatie

Daarbij gaat u aan de gang met het stellen van doelen en het maken van actieplannen.

Een van de meest confronterende en tegelijkertijd het meest nuttige onderdeel van de training was het opzetten en bespreken van actieplannen. Voor mij werkte dit als een stok achter de deur zodat ik de acties ook uitvoerde ”.